Leerkracht

Titel:  De natuurbeheerder                                       
Onderwerp:  Lepelaar
Schooltype:  Basisonderwijs groep 7-8
Vakgebieden:  Natuur, aardrijkskunde, wereldverkenning
Uitvoering door:  1 of 2 leerlingen
Tijdsinvestering:  30 min- 45 min
Opbrengst en leerpunten:  - Eerste kennismaking lepelaar;
- Teksten schrijven
- Overzichtelijk werken
- Leren adviseren
- Creatief bezig zijn
Extra materialen:  computer met internet,
Microsoft Word (optioneel A3-papier)
WebQuestmaker: R. van Os