webkwestie - webquest

Lepelaar

Beoordeling

De beoordeling is bedoeld voor de leerkracht, maar de leerlingen (van groep 8) kunnen zichzelf of anderen ook beoordelen.

Beoordeling

Ei

iedere opdracht =

1 punt

Kuiken

iedere opdracht =

2 punten

Jongeling

iedere opdracht =

3 punten

Vogel

iedere opdracht =

4 punten

Taal:
Grammatica en spelling

Nog te veel spelfouten. Ook de zinnen lopen niet lekker.

Veel spelfouten. Sommige zinnen kloppen niet helemaal.

Bijna foutloos. Een paar zinnen lopen wat minder goed.

Geen spelfouten en alle zinnen lopen goed.

Taal:
Organisatie

Het verhaal klopt niet.

Het verhaal loopt niet helemaal lekker.

Bijna foutloos. Een paar zinnen lopen wat minder goed.

Geen spelfouten en alle zinnen lopen goed.

Poster:
Lay-out overzichtelijk

Het ziet er rommelig uit. Te veel/ te weinig Foto’s en tekst

Het is nog wat ongeordend. Verhouding tekst/ plaatjes klopt niet helemaal.

Goede indeling van tekst en plaatjes. Bijna goede verhouding.

Overzichtelijk, duidelijke indeling. Goed gevoel voor verhoudingen!

Poster:
Logische volgorde informatie

Er is geen begin en eind op de poster te zien.

De tekst heeft een begin en een eind, maar de kern is rommelig.

Er is een structuur te zien in de tekst.

Er zit een duidelijke lijn in de poster. Lekker leesbaar!

Poster:
Visuele aantrekkelijkheid

Eentonig, weinig kleur. Weinig gebruik van plaatjes en tekeningen. OF alleen maar plaatjes.

Een beetje kleur of te veel kleur. Te veel plaatjes.

Leuk gebruik van plaatjes met goede kleuraccenten.

Leuk om naar te kijken. Goed gebruik van plaatjes en kleur. Erg aantrekkelijk!

Creatief:
Verrassend, nieuw

Rommelig. Standaard gebruik van het blad.

Beter gebruik van blad.

Grappige accenten.

Goede en leuke afwisselingen van elementen.

Creatief:
Probleem-oplossend

(Word-document)

Weet niet goed hoe Word werkt en vraagt geen hulp.

Kan al een aantal oplossingen bedenken.

Weet hoe je plaatjes moet plaatsen of hoe je tekstvlakken maakt.

Weet hoe word werkt. Tekstvlakken en gebruik plaatjes.

Creatief:
Passende bij de doelgroep

Denkt te veel vanuit zijn leeftijd.

Kan zich een beetje inleven in de natuurbeheerder.

Is een bijna een natuurbeheerder. Weet voor wie hij schrijft.

Denk als natuurbeheerder en schrijft voor zijn uitvoerders.

TOTAAL SCORE

8
(minimale score)

16

24

32

(maximale score)